Tips och råd av våra produkter


Växtjord till gräsytor

 

Gräsmattejord

Lämplig jord till nyanläggning av gräsmatta och förbättring. NPK gödslad

Skogsytejord

För återställande av skogsmark exempelvis mossa, lava, ljung, lingon mm.

Dressjord

Lämplig till toppdressing av gräsmatta. Även specialblandningar till golfbanor.

 


Växtjord till planteringar och odlingar

 

Plantjord

Lämplig till rabatter, trädgårds- & växthusodling. Även bra som jordförbättring till tunga lerjordar.

Ekologisk plantjord

Lämplig som ovan (Plantjord). Innehåller ingen konstgödsel.

Busk/Perenna jord

Lämplig till perenner, busk- & trädplanteringar.(Vi rekommenderar denna jord även till jordgubbs- & potatislandet)

 


Gräsfrön

 

Extra Green och Villa Classic från Weibulls.

Säljes i förpackningar 3 kg och 15 kg förpackningar.

Extra Green ger en tät gräsmatta som tål det mesta. Kräver färre klippningar. (Innehåller rödsvingel och ängsgröe)

Villa Classic ger en robust och slitstark gräsmatta som växer mycket snabbt. Sveriges mest sålda gräsmattefröblandning. (Innehåller rödsvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs).

 


Jordförbättring

 

Bark

Lämplig till yttäckning mot ogräs, skyddar delvis mot frost och uttorkning. Bra jordförbättring till styva lerjordar.

 

Torv, ogödslad

Lämplig till jordförbättring med mullhöjande verkan. Även till kalkskyende växter.

 

Torv, gödslad

Lämplig till jordförbättring med mullhöjande verkan, toppdressing, växthusodling.

 


Grus- och sandsorter

 

Makadam 8/16, 16/32

Lämplig till Grusyta på infarter, dränering m.m.


Stenmjöl 0/8

Lämplig till hårdgörning köryta, ytskikt på gång/cykelväg

 

Slitlagergrus 0/18

Lämplig till slitlager på mindre grusvägar, körytor

 

Bärlagergrus 0/30

Lämplig till vägbyggnad, körytor

 

Förstärkningsgrus 0/70, 0/150

Lämplig till Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor

 

Sorterad sand 0/8

Lämplig till mindre fyllningar

 

Fyllnadssand

Lämplig till fyllning av tomter, infarter.

 

Fyllnadsjord, stenfri och fyllnadsjord, sten

Lämplig till avjämning av tomt,

 

Dressand

Lämplig till golfbanor och fotbollsplaner.

 

Grusjord

Lämplig till anläggning av grönytor som skall vara bärande. Grönytan bör sprutsås.

 


Tillbehör

Såddare och gallervält lånar vi ut gratis vid köp av jord av oss.