Olika typer av växtjord, grus & sand

Gräsmattejord

Lämplig jord till nyanläggning av gräsmatta och förbättring. NPK-gödslad.

Skogsytejord

För återställande av skogsmark exempelvis mossa, lava, ljung, lingon m.m.

Dressjord

Lämplig till toppdressing av gräsmatta. Även specialblandningar till golfbanor.

Plantjord

Lämplig till rabatter, trädgårds- och växthusodling. Även bra som jordförbättring till tunga lerjordar.

Ekologisk plantjord

Lämplig som ovan (Plantjord). Innehåller ingen konstgödsel.

Busk/Perennjord

Lämplig till perenner, busk- och trädplanteringar. (Vi rekommenderar denna jord även till jordgubbs- och potatislandet).

Extra Green och Villa Classic från Weibulls

Säljes i förpackningar 3 kg och 15 kg förpackningar.

Extra Green 
ger en tät gräsmatta som tål det mesta. Kräver färre klippningar. (Innehåller rödsvingel och ängsgröe).

Villa Classic 
ger en robust och slitstark gräsmatta som växer mycket snabbt. Sveriges mest sålda gräsmattefröblandning. (Innehåller rödsvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs).

Bark

Lämplig till yttäckning mot ogräs, skyddar delvis mot frost och uttorkning. Bra jordförbättring till styva lerjordar.

Torv, ogödslad

Lämplig till jordförbättring med mullhöjande verkan. Även till kalkskyende växter.

Torv, gödslad

Lämplig till jordförbättring med mullhöjande verkan, toppdressing, växthusodling.

 

Makadam 8/16, 16/32

Lämplig till Grusyta på infarter, dränering m.m.

Stenmjöl 0/8

Lämplig till hårdgörning köryta, ytskikt på gång/cykelväg.

Slitlagergrus 0/18

Lämplig till slitlager på mindre grusvägar, körytor.

Bärlagergrus 0/30

Lämplig till vägbyggnad, körytor.

Förstärkningsgrus 0/70, 0/150

Lämplig till Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor.

Sorterad sand 0/8

Lämplig till mindre fyllningar.

Fyllnadssand

Lämplig till fyllning av tomter, infarter.

Fyllnadsjord, stenfri och fyllnadsjord, sten

Lämplig till avjämning av tomt.

Dressand

Lämplig till golfbanor och fotbollsplaner.

Grusjord

Lämplig till anläggning av grönytor som skall vara bärande. Grönytan bör sprutsås.